Pünkösdi népszokások

Pünkösd hétfő munkaszüneti nap, de miért is kapjuk meg ezt az ünnepnapot? Mit ünneplünk ekkor?

Mit adhatnak nekünk a népi hagyományok?

 

„A néphagyományban több ezer éves bölcsesség van és ez a jövő számára útmutatás.”

Andrásfalvy Bertalan

 

Magyar népi hagyományok közül a városi ember életéből szinte minden kiveszett, pedig ezek a hagyományok hordozzák elődeink által felhalmozott tudást. A hagyományokban találjuk meg magyar gyökereinket, hiszen évszázadok során minden nemzedék hozzáadta az életről szerzett tapasztalatát, tudását, életbölcsességét.

Te is sokat tehetsz azért, hogy ez az őstudás beépüljön gyermekeid életébe! Ha megismerteted őket ezekkel a hagyományokkal, nem csak gazdag műveltségre tesznek szert, de magyarságuk is gazdagodik, színesedik. Az elődök tudása tovább él majd bennük, erősíti őket, biztos talajt adhat a lábuk alá.

Bátran válogass a népi kultúra kincseiből, a szokások többsége a naptári évhez, az évszakokhoz, életfordulókhoz és egyházi ünnepekhez kötődik.

 

„Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől nemcsak az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. Olyan örökséget, melynek ismeretében emberibben, tartalmasabban tudunk élni.”

(Gazda József: Mindenek mestere)

Az ünnep eredetéről

Pünkösdkor a keresztények a Szentlélek eljövetelét ünneplik. Krisztus mennybemenetele után a tanítványok együtt imádkoztak, mikor leszállt rájuk a Szentlélek. A Szentlélek hatására az apostolok különböző nyelveken kezdtek beszélni és a Jeruzsálemben tartózkodók közül mindenki a saját nyelvén értette őket.

Pentecost_icon_2011

 

Pünkösd mozgó ünnep, húsvétot követő 50. napra esik. Ilyenkor a búcsújáró helyeken búcsúkat tartottak, például Csíksomlyón.

A magyar néphagyományban az emberek a nagy nyári munkák előtt megköszönték az új életet, imádkoztak a bő termésért, gyerekáldásért.

 

Pünkösdi  népszokások

Az egyház örömünnepe a Pünkösd, ezért sok vigadozó népszokás kapcsolódik hozzá.

Pünkösdikirály-választás

A pünkösdi királyt lóversennyel,  vagy egyéb ügyességi vetélkedőkön választották. Aki megnyerte a viadalt, az egy évig ingyen ihatott a kocsmában és minden mulatságra hivatalos volt.

punkosd

 

Pünkösdölés

Itt a lányoké volt a főszerep. A lányok csoportja házról házra járt, énekeltek, verseltek, táncoltak.

Ennek egy dunántúli változata a Pünkösdikirályné-járás. Itt négy lány kisért egy kisebbet, a pünkösdi királynét. Egy háznál megálltak, énekeltek, termékenységvarázsló mondókákat mondtak.

punkosdoles1

 

 

Jó pünkösdölést!

Eszti